Behandling av traumerelatert strukturell dissosiasjon av personligheten. Videregående kurs

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7149
#: 78
Publisert til: 2018-09-18 22:46:00

Beskrivelse

Ellert Nijenhuis holder videregående kurs i Bergen

Kurset består av 4 deler og går frem til mai 2019. Du kan melde deg på hvis du nå tar Ellert Nijenhuis sitt grunnleggende 8-dagers kurs i Bergen, eller har fulgt det samme kurset tidligere, enten i Bergen, på Modum Bad eller et annet sted.

Detaljer

Sted Vestlandet
Tidspunkt Sept 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.