Kurs og konferanser. RVTS Midt

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 3973
#: 1368
Publisert til: 2035-05-11 18:57:00

Beskrivelse

Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling. Når en organisasjon skal utvikle egen praksis i ønsket retning, er det kollegiumet, ikke enkeltindivider alene, som sammen må utvikle den yrkesrelevante handlingskompetanse.

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss