Kurs ved Institutt for mentalisering

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 4090
#: 1479
Publisert til: 2035-07-29 19:16:00

Beskrivelse

Institutt for mentalisering er en ideell stiftelse som baserer seg på  opplæringsvirksomhet med formål om å fremme utvikling av og forståelse for mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Initiativtakere til Institutt for Mentalisering (IM) er professor Sigmund Karterud og professor Finn Skårderud. Gjennom et samarbeid med Anthony Bateman og Peter Fonagy har de vært tett på utviklingen av MBT. Instituttet ble opprettet i 2009. I 2014 ble det reorganisert som en ideell stiftelse.

Instituttet legger vekt på at den kunnskap vi formidler er faglig oppdatert og i tråd med samfunnets behov og forventinger. Instituttet samarbeider med andre undervisningsinstitusjoner og mentaliseringsbaserte fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet


tips oss