facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Kurs ved Institutt for mentalisering

Detaljer

ID: 4090
#: 1363
Publisert til: 2035-07-29 21:16:00

Beskrivelse

Institutt for mentalisering er en ideell stiftelse som baserer seg på  opplæringsvirksomhet med formål om å fremme utvikling av og forståelse for mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Initiativtakere til Institutt for Mentalisering (IM) er professor Sigmund Karterud og professor Finn Skårderud. Gjennom et samarbeid med Anthony Bateman og Peter Fonagy har de vært tett på utviklingen av MBT. Instituttet ble opprettet i 2009. I 2014 ble det reorganisert som en ideell stiftelse.

Instituttet legger vekt på at den kunnskap vi formidler er faglig oppdatert og i tråd med samfunnets behov og forventinger. Instituttet samarbeider med andre undervisningsinstitusjoner og mentaliseringsbaserte fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Kurstemaer Psykoterapi og behandling, Psykiske problemer, Selvmord og selvskading
Sted Hele landet, Østlandet
Tidspunkt Uspesifisert


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.