Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10601 abonnenter

Kurs 10. mai 2017 - Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

Detaljer

ID: 6977
Antall ganger lest: 223
Oppføringen utgår: 2026-10-14 13:48:00
Pris: 1400 NOK
Kontakt kurs@tryggere.no
www.tryggere.no

Beskrivelse

"Hva kjennetegner de som i sinne har utøvd vold?"

"Hvilke verktøy er nyttige i samtaler med dem?"

"Hvordan kan jeg få en som har utøvd vold til å åpne seg?"

 

Jobber du i hjelpeapparatet og er usikker på hvordan samtale med personer som i sinne har utøvet vold? Instanser som er i kontakt med mennesker som sliter med å kontrollere sitt sinne forteller oss i Stiftelsen Tryggere at de føler seg usikre på hvordan de skal møte og samtale med dem. For å imøtekomme dette behovet, har vi utviklet kurset Nyttige verktøy i samtaler med personer som i sinne har utøvd vold. Neste gang vi skal arrangere kurset er onsdag 10. mai. Dersom det er ønskelig kan vi også gjennomføre kurset som et lukket kurs på din arbeidsplass.

 

Innhold i kurset

 • Hva kjennetegner en som i sinne utøver vold?
 • Utøvers skam og strategier for å takle skammen
 • Hvordan utøver kan manipulere partner og hjelpeapparatet
 • Nyttige verktøy i samtaler med personer som i sinne har utøvd vold

Temaene belyses gjennom foredrag, oppgaver og refleksjoner i smågrupper og plenum. Kursdeltakerne kommer til å jobbe med egne erfaringer.

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer som i sitt arbeid kommer i kontakt med personer som sliter med utagerende sinne og/eller har utøvd vold. Målgruppen kan være ansatte i skoler, familievernet, politiet, barnevernet, DPS, SLT, attføringsbedrifter, Konfliktrådet, privatpraktiserende terapeuter osv.

 

Målsetting og forventet utbytte av kurset

 • Økt forståelse og kunnskap om personer som i sinne har utøvd vold
 • Økt trygghet i møte med dem
 • Økt kjennskap til nyttige verktøy som kan brukes i samtaler med potensielle utøvere.

 

Praktisk info

Tid: onsdag 10. mai 2017 kl. 0900 – 1530.

Sted: Storgt. 10B (4. etg.) i Oslo.

Pris: kr 1.400,- som inkluderer kursmateriell.

Det blir servert kaffe, te og frukt.

Lunsj: Det er en rekke spisesteder i nærheten der lunsj kan kjøpes.

 

Påmelding

Se våre nettsider www.tryggere.no for påmelding.

  

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

 

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 500 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater. 

  

Om Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Tryggere forebygger vold og overgrep i nære relasjoner. De forebyggende tiltakene foregår både på individ- og gruppenivå. Personene som er tilknyttet stiftelsen har over 15 års erfaring i arbeid med vold og overgrep:

 • terapisamtaler med primært utøvere men også noen utsatte
 • planlegging og gjennomføring av forebyggende tiltak
 • rådgivning overfor offentlige og private organisasjoner
 • kompetanseheving og veiledning av fagpersonell om vold og overgrep.

 

I 2016 har Stiftelsen Tryggere holdt kompetansehevende kurs og foredrag for rundt 500 personer i hjelpeapparatet.

Detaljer

Kurstemaer Sinnemestring, Vold i nære relasjoner
Tidspunkt Mai 2017

Sted

Oslo
Storgt. 10B


Gjør et nytt søkLes også