FHI: Folkehelseinstituttet

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9580
#: 104
Publisert til: 2020-01-01 18:02:00

Detaljer

Kompetanseområder ADHD, Aldring og helse, Autisme, Lærevansker, Minoritetshelse, Personlighetsforstyrrelser, Psykisk helse (barn og unge), Psykisk helse (voksne), Rusproblematikk, Selvmord, Spiseforstyrrelser, Søvnproblemer, Traumer og vold
Les mer her... https://www.fhi.no/


tips oss