Forskning ved Aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9621
#: 107
Publisert til: 2028-02-07 08:13:00

Beskrivelse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring.

Detaljer

Kompetanseområder Psykisk helse (voksne)


tips oss