Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Forskning ved Mestring.no: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9623
#: 157
Publisert til: 2028-02-07 08:13:00

Beskrivelse

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Gjennom forskning, utvikling og kommunikasjon og formidling skal NK LMH støtte opp under landets lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner. Lærings- og mestringstjenestene jobber med lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende og helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet.

Detaljer

Type tjeneste Forskningsmiljø


Annonse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter