Forskning ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)*

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9629
#: 92
Publisert til: 2034-07-21 14:46:00

Beskrivelse

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd av Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF. 

Detaljer

Kompetanseområder Psykisk helse (voksne), Selvmord


tips oss