Forskning ved NevSom. Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9615
#: 108
Publisert til: 2035-10-22 23:08:00

Beskrivelse

NevSom har kompetansesenteransvar for:

  • Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom
  • Hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. 

Detaljer

Kompetanseområder ADHD, Autisme, Psykisk helse (barn og unge), Søvnproblemer


tips oss