Forskning ved Regionalt fagmiljø (RFM) – for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Midt-Norge

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9619
#: 100
Publisert til: 2028-02-07 08:13:00

Beskrivelse

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. RFM gjev tilbod på fleire område, formidling, forsking, fagutvikling, nettverksarbeid, rådgjeving og undervisning. RFM gjev stønad til prosjekt og utviklingsarbeid som styrker kunnskap og kunnskapsutvikling i regionen, og samarbeider med brukarorganisasjonar, fagfolk, avdelingar og klinikkar i Helseforetaka.

Detaljer

Kompetanseområder ADHD, Autisme, Søvnproblemer


tips oss