Forskning ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU). Midt #

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9626
#: 126
Publisert til: 2035-01-28 19:21:00

Beskrivelse

Senteret skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling.

Detaljer

Kompetanseområder Autisme, Psykisk helse (barn og unge), Rusproblematikk


tips oss