Forskning ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU). Nord

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9625
#: 109
Publisert til: 2035-01-28 19:22:00

Beskrivelse

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Detaljer

Kompetanseområder Minoritetshelse, Psykisk helse (barn og unge), Traumer og vold


tips oss