Forskning ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU). Sør og Øst #

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9628
#: 108
Publisert til: 2035-01-28 19:15:00

Beskrivelse

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

Detaljer

Kompetanseområder Psykisk helse (barn og unge)


tips oss