Forskning ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU). Vest #

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9627
#: 97
Publisert til: 2035-01-28 19:18:00

Beskrivelse

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest) utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Formålet med RKBU Vest er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Detaljer

Kompetanseområder ADHD, Autisme, Psykisk helse (barn og unge), Rusproblematikk, Søvnproblemer, Traumer og vold


tips oss