Forskning ved SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9617
#: 102
Publisert til: 2035-10-22 23:08:00

Beskrivelse

SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

Detaljer

Kompetanseområder Minoritetshelse, Psykisk helse (voksne), Rusproblematikk


tips oss