Frisklivsentralen. Askim

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 3105
#: 799
Publisert til: 2035-01-13 15:46:00

Beskrivelse

Klikk på lenken over for å få mer informasjon

 

Fra nettsiden (per 2. juli 2014):

Frisklivssentralen har tilbod om hjelp til å endre og meistre levevanar. Tilboda kan innehalde helsesamtale, fysisk aktivitet, kosthaldsendring og røykeslutt.
Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralane er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakarane skal bli fysisk aktive i sin kvardag og få betre helse på kort og lang sikt.
Den fysiske aktiviteten skjer fortrinnsvis utandørs. Føremålet er å gje deltakaren auka kondisjon, styrke, balanse, rørsle, overskott og ikkje minst sosialt samvær.


tips oss