Frisklivsentralen. Fosen

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5936
#: 135
Publisert til: 2037-12-12 17:42:00

Beskrivelse

Gjelder kommunene Åfjord (Sør-Trøndelag), Roan, Rissa, Ørland, Leksvik, og Bjugn.

Les mer her... http://fosen-helse.no/


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.