Frisklivsentralen. Hasvik

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5365
#: 140
Publisert til: 2027-11-05 23:19:00

Beskrivelse

Vi har ikke funnet informasjon om Frisklivsentralen på Hasvik kommune sine nettsider. Du kan få mer informasjon om Frisklivsentralen ved å kontakte kommunen. Tlf:78 45 27 00. Mail: post@hasvik.kommune.no

Frisklivsentralen i Hasvik er på Facebook, og du kan også kontakte dem der: https://www.facebook.com/hasvikfrisklivssentral/


tips oss