Frisklivsentralen. Hemnes

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5493
#: 172
Publisert til: 2037-11-08 21:26:00

Beskrivelse

Vi har dessverre ikke funnet informasjon om frisklivsentralen på Hemnes kommune sine nettsider. Du kan få mer informasjon ved å henvende deg til kommunen på telefon 75 19 70 00 eller mail postmottak@hemnes.kommune.no


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.