Frisklivsentralen. Norddal

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5431
#: 105
Publisert til: 2037-11-08 12:47:00

Beskrivelse

Også innbyggere i Stordal kan benytte frisklivsentralen. Les mer her.


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.