Helsenorge 800Helse. Tlf: 800 43 573

Detaljer

ID: 912
#: 5131
Publisert til: 2035-10-15 21:11:00

Beskrivelse

Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp til å finne et behandlingssted. Hvis du ønsker individuelle råd vil du bli satt over til en pasientrådgiver.

Du kan også ta kontakt med en pasientrådigver på nett.

Detaljer

Type forum Hjelpetelefoner


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.