Helsenorge 800Helse. Tlf: 800 43 573

Detaljer

ID: 912
#: 5673
Publisert til: 2035-10-15 21:11:00

Beskrivelse

Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp til å finne et behandlingssted. Hvis du ønsker individuelle råd vil du bli satt over til en pasientrådgiver.

Du kan også ta kontakt med en pasientrådigver på nett.

Detaljer

Type forum Hjelpetelefoner


tips oss