Landsforbundet mot stoffmisbruk sin pårørendetelefon: 800 40 567

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9783
#: 153
Publisert til: 2037-09-25 20:15:00

Beskrivelse

Hos oss kan du snakke med andre som selv har erfart hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig. Tilbudet er landsdekkende og du kan ta kontakt uavhengig hvor du bor. Du kan ta kontakt med en veilederne på telefon eller via skjemaet som ligger lenger ned på siden. På telefon er du helt anonym.

Vi kan gi støtte med tanke på:

  • Å være en samtalepartner
  • Spørsmål om hverdagen som pårørende
  • Spørsmål om rettigheter som pårørende
  • Spørsmål om boligsituasjon
  • Spørsmål om gjeld og økonomi
  • Spørsmål om individuell plan (IP)
  • Spørsmål om bruk av tvang
  • Spørsmål om behandlingstilbud

Detaljer

Type forum Hjelpetelefoner


tips oss