Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10646 abonnenter

Psykisk helsetjeneste. Eide og Fræna

Detaljer

ID: 3818
Antall ganger lest: 639
Oppføringen utgår: 2035-04-24 14:36:00
Psykisk helsetjeneste. Eide og Fræna

Sted

Fræna, Møre og Romsdal
Eide og Fræna


Gjør et nytt søk  Om kommunal rus- og psykisk helsetjeneste

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer tilbud med tanke på både rusproblematikk og psykiske lidelser.

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, individuelle samtaler, mestringskurs, samtalegrupper med mer.

Organiseringen av det psykiske helsearbeidet varierer fra kommune til kommune.

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Psykisk helsearbeid for barn og unge omfatter tilbud til risikoutsatte barn og unge og forebygging for å hindre utvikling av psykiske lidelser, rusavhengighet og andre psykososiale problemer. 

Det er ulikt hvordan kommuner løser dette oppdraget. Ta kontakt med din kommune om du vil ha mer informasjon.

 

Psykisk helsearbeid for voksne

Psykisk helsearbeid omfatter utredning, behandling og rehabilitering av både lettere psykiske vansker og alvorlige psykiske lidelser. Kommunenes innsats som rettes inn mot mennesker med alvorlige eller moderate psykiske lidelser vektlegger særlig:

  • Tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand 
  • Mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting 
  • Mulighet til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon 
  • Nødvendige og tilpassede helse- og sosialtjenester

 

Kilde: Regjeringen

Les også