Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10646 abonnenter

Rask psykisk helsehjelp. Gamle Oslo

Detaljer

ID: 5644
Antall ganger lest: 197
Oppføringen utgår: 2037-11-19 00:04:00
Rask psykisk helsehjelp. Gamle Oslo

Beskrivelse

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 18 år (16 år*) med lettere former for angst eller depresjon, samt eventuelle søvnproblemer i tillegg.

  • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?

  • Opplever du at angst og indre uro begrenser deg?

  • Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av samlivsbrudd, sykdom eller andre vanskelige livssituasjoner?

 

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. 

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege.

(*Bydel Ullern tilbyr hjelp til deg som er 16 år og oppover)

Sted

Gamle Oslo, Oslo
Kjølberggata 31 C, 0653 Oslo


Gjør et nytt søk  Om kommunal rus- og psykisk helsetjeneste

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer tilbud med tanke på både rusproblematikk og psykiske lidelser.

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, individuelle samtaler, mestringskurs, samtalegrupper med mer.

Organiseringen av det psykiske helsearbeidet varierer fra kommune til kommune.

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Psykisk helsearbeid for barn og unge omfatter tilbud til risikoutsatte barn og unge og forebygging for å hindre utvikling av psykiske lidelser, rusavhengighet og andre psykososiale problemer. 

Det er ulikt hvordan kommuner løser dette oppdraget. Ta kontakt med din kommune om du vil ha mer informasjon.

 

Psykisk helsearbeid for voksne

Psykisk helsearbeid omfatter utredning, behandling og rehabilitering av både lettere psykiske vansker og alvorlige psykiske lidelser. Kommunenes innsats som rettes inn mot mennesker med alvorlige eller moderate psykiske lidelser vektlegger særlig:

  • Tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand 
  • Mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting 
  • Mulighet til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon 
  • Nødvendige og tilpassede helse- og sosialtjenester

 

Kilde: Regjeringen

Les også