Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10646 abonnenter

Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal (SiBYN)

Detaljer

ID: 5462
Antall ganger lest: 89
Oppføringen utgår: 2037-11-08 17:12:00
Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal (SiBYN)

Beskrivelse

Sammen med Helse Nord-Trøndelag har kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna vedtatt å etablere et nytt tiltak for mennesker med psykisk lidelse og/ eller ruslidelse.

 

Målgruppen

 • har en psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet,
 • har en omfattende funksjonssvikt og/ eller vanskelig livssituasjon.
 • har behov for hjelp, men har ikke et tilpasset / mangler tilbud.
 • sliter ofte med flere problemer av ulik karakter samtidig.
 • diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak i teamet.

 

SiBYN skal være:

 • En lavterskel mottakssentral for henvendelser vedrørende vanskelige livssituasjoner/ bekymring i forhold til rus og psykiatri. Telefonen er betjent mellom

09.00 – 15.00 mandag til fredag. Innkomne meldinger behandles fortløpende på dagtid.

 • Et tilgjengelig og aktivt oppsøkende behandlingsteam for målgruppen.
 • Et ressursteam for øvrige ansatte i BYN. Ansatte kan melde saker inn til teamet.

SiBYN er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra alle kommunene, NAV og DPS, herunder psykologspesialist, spesialsykepleiere, sykepleier, sosionom, vernepleier og brukerrepresentanter.

 • Leder eller nestleder er mottaker av meldinger til teamet på tlf 950 13 510.

Sted

Bindal, Nordland
Bindal, Leka, Nærøy, Vikna


Gjør et nytt søk  Om kommunal rus- og psykisk helsetjeneste

 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer tilbud med tanke på både rusproblematikk og psykiske lidelser.

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, individuelle samtaler, mestringskurs, samtalegrupper med mer.

Organiseringen av det psykiske helsearbeidet varierer fra kommune til kommune.

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Psykisk helsearbeid for barn og unge omfatter tilbud til risikoutsatte barn og unge og forebygging for å hindre utvikling av psykiske lidelser, rusavhengighet og andre psykososiale problemer. 

Det er ulikt hvordan kommuner løser dette oppdraget. Ta kontakt med din kommune om du vil ha mer informasjon.

 

Psykisk helsearbeid for voksne

Psykisk helsearbeid omfatter utredning, behandling og rehabilitering av både lettere psykiske vansker og alvorlige psykiske lidelser. Kommunenes innsats som rettes inn mot mennesker med alvorlige eller moderate psykiske lidelser vektlegger særlig:

 • Tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand 
 • Mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting 
 • Mulighet til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon 
 • Nødvendige og tilpassede helse- og sosialtjenester

 

Kilde: Regjeringen

Les også