psykisk helse skolen fb size med stor tekstAnnonse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11342 abonnenter

Barns beste. Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Detaljer

ID: 7080
Antall ganger lest: 174
Oppføringen utgår: 2027-08-24 01:56:00

Beskrivelse

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

I Norge finnes et stort antall familier med somatiske lidelser, psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Barn blir preget av å forholde seg til alvorlig sykdom i familien. I tillegg har barn med psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre større risiko for selv å utvikle psykiske lidelser.

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et nasjonalt kompetansenettverk for å bedre oppfølgingen av barn med somatisk og psykisk syke/rusmiddelavhengige foreldre. Sørlandets sykehus HF leder og koordinerer nettverket, som har fått navnet BarnsBeste.

BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer.

Nettverket bidrar til at institusjoner og tjenester på en mer systematisk måte identifiserer og følger opp de barna som trenger det. Det er også en målsetting å ha fokus på innsamling og formidling av kompetanse rettet mot barn med minoritetsbakgrunn.

BarnsBeste legger til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler.

BarnsBeste holder kontakten mellom fagmiljøer, etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler i alle deler av landet. Vi møter personer fra disse miljøene for idedugnader, konferanser og ulike former for erfaringsutveksling.

Les også