facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd. RVTS Øst

Detaljer

ID: 7160
#: 50
Publisert til: 2018-12-31 16:25:00

Beskrivelse

I dag går vi ut fra at mellom 30-50% av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en person som er under 18 år. Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse i diagnosesystemet ICD-10, og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte, basert på konkrete verktøy og manualer.

RVTS Øst inviterer i samarbeid med Betanien (V27) og Barnehuset i Oslo til en kursrekke (AIM2) som handler om bekymringsfull og/eller skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom. AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP. AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Detaljer

Kurstemaer Atferdsvansker, Barn og unge, Vold og traumer
Sted Østlandet


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.