psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Kristiansand

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk. Kristiansand

Detaljer

ID: 7142
#: 68
Publisert til: 2018-09-25 23:48:00

Beskrivelse

Det kan være vanskelig å avdekke et rusproblem hos en bruker. Samtidig er det ofte avgjørende for å kunne gi riktig og tilpasset hjelp. Kurset vil si noe om tegn og symptomer på rus, gå gjennom enkle kartleggingsverktøy, og gi praktisk kunnskap om tilnærming og samtaleteknikk. Kurset vil også ha fokus på barn som pårørende.

Mål: Økt kompetanse i å avdekke rus, samt økt forståelse og trygghet i å håndtere rusproblemer hos bruker og/eller pasienter.

Kursholdere: Brukerrepresentant fra brukerorganisasjonen A-larm Tommy Sjåfjell
Seniorrådgiver Fred Rune Rahm og spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus – Sør, Borgestadklinikken

Detaljer

Kurstemaer Rus og avhengighet, Utredning og kartlegging
Sted Sørlandet
Tidspunkt Sept 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.