Er du klar for fremtidens barnevern?

Detaljer

ID: 7203
#: 107
Publisert til: 2018-09-28 22:07:00

Beskrivelse

Stortinget har vedtatt barnevernsreformen som framover gir kommunene større ansvar for barnevernet. Hva betyr dette for deg, barnevernet og din kommune?

Målgruppe for konferansen er ledere og ansatte på kommunalt og statlig nivå med ansvar for å gjennomføre barnevernsreformen. Andre interesserte er også velkomne. Vi anbefaler å sende flere fra hver arbeidsplass for slik å kunne dra nytte av de ulike parallelle sesjonene dag 2.

  • Første dag av konferansen vil belyse reformen fra ulike sider og omhandle ansvarsforhold, lederrollen og endringsledelse. Hvordan skape gode profesjonelle fellesskap, og få endringer til å oppleves givende og meningsfullt for medarbeidere?
  • Andre dag vil fokusere på samhandling, medvirkning, og omhandle ny kunnskap og praktiske verktøy som skal understøtte de endringer som skal skje.
  • Foredragsholdere er representanter fra fagfeltet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bruker- og interesseorganisasjoner med fersk kunnskap fra barnevernsfeltet.

Arrangør: BUFdir

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet
Tidspunkt Sept 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.