Fagkonferanse om vold i nære relasjoner - Sinnemestring Brøsetmodellen 20 års jubileum

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7151
#: 141
Publisert til: 2018-12-06 20:46:00

Beskrivelse

Hovedfokus på fagkonferansen er behandling av sinne og vold i nære relasjoner, hva sier forskningen, og hvordan forebygge? Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold, stalking, barn/ungdom som krenker barn og tiltak for ulike målgrupper.

Konferansens forelesere har bred erfaring fra voldsfeltet i familievernkontor, NKVTS / RVTS, psykiatri, barnevernet, kriminalomsorgen og kommunale tiltak.

Arrangør: RVTS Midt

Detaljer

Sted Midt-Norge
Tidspunkt Des 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.