Fordypningskurs. Norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

ID: 3982
#: 1823
Publisert til: 2035-05-12 00:19:00

Beskrivelse

Målet med fordypningskursene er å gi deg som har utdanning i og driver med kognitiv terapi økt kunnskap om den mest aktuelle kunnskapen på området. Du vil også få praktisk ferdighetstrening rettet inn mot de pasientene du har i din kliniske praksis.

Detaljer

Sted Hele landet
Tidspunkt Uspesifisert


tips oss