Grunnkurs for kriseteam og samarbeidspartnere. RVTS Øst

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7163
#: 94
Publisert til: 2018-12-14 15:25:00

Beskrivelse

RVTS Øst inviterer til todagers grunnkurs for medlemmer i kriseteam og deres nærmeste samarbeidspartnere, den 10. og 11. desember 2018. Grunnkurset bygger på oppdatert kunnskap inkludert læringsportalen «Psykososial støtte og mestring» (www.psykososialberedskap.no) som anvendes i opplæringen.

Kurset går over to dager, med følgende tema:

  • Psykologisk førstehjelp
  • Kunnskap om barn, unge og familiers behov
  • Stressmestring
  • Oppfølging ved store hendelser, etablering/drift EPS, ivaretakelse av grupper
  • Ivaretakelse av hjelper
  • Oppfølging over tid – selvmord som eksempel

Kurset vil gi deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at de blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Des 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.