psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Oslo

By Ignaz Wiradi [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Halvdagskurs for barnehager: Selvregulering. Oslo

Detaljer

ID: 7228
#: 60
Publisert til: 2018-09-13 21:38:00

Beskrivelse

I barne- og ungdomsårene utvikles evnen til selvregulering av tanker, følelser og atferd. Selvreguleringsvansker kan gjøre det vanskelig for barn å bruke de evnemessige forutsetningene de har. Dette oppleves ofte som frustrerende for den det gjelder, foreldre, og personale i barnehage, skole og SFO. Barn med selvreguleringsvansker står i fare for å utvikle psykiske vansker når de blir eldre, og det er svært viktig å tilrettelegge for vanskene så tidlig som mulig for å forhindre en negativ utvikling. Kurset vil ha fokus på hva som påvirker utviklingen av evne til selvregulering, og hva som er nyttig i forhold til tilrettelegging for barn med selvreguleringsvansker.

Detaljer

Kurstemaer Atferdsvansker, Barn og unge, Skole og barnehage
Sted Østlandet
Tidspunkt Sept 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.