Innføring i metakognitiv terapi for angst og depresjon

Detaljer

ID: 7214
#: 187
Publisert til: 2018-11-23 19:57:00

Beskrivelse

Metakognitiv terapi (MCT) skiller seg fra andre behandlingsformer ved at man har fokus på å endre tankeprosesser fremfor å arbeide med selve tankeinnholdet. Det sentrale her er at hvordan vi responderer på våre tanker er mer betydningsfullt enn selve innholdet i dem. Målet med kurset er å gi en innføring i prinsipper ved MCT og hvordan anvende dette i møtet med pasienter som lider av angst- og depressive problemer. Den første delen av kurset vil gi en innføring i underliggende prinsipper ved MCT, før man i den andre delen vil vise hvordan man kan anvende denne terapiformen i forhold til angst og depressive lidelser. Kurset vil være en fin blanding av undervisning, kliniske vignetter, demonstrasjoner og rollespill.

Arrangør: Norsk Psykologforening

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Nov 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.