Jubileumskonferanse. Senter for krisepsykologi

Private tilbud

Detaljer

ID: 7223
#: 126
Publisert til: 2018-10-18 22:34:00

Beskrivelse

30 års virksomhet ved Senter for krisepsykologi skal markeres med foredrag og workshops om kriseberedskap, traumebehandling og psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer. Klinikk for krisepsykologi og Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til konferanse i fellesskap.

Jubilemskonferansen vil markere den viktige oppgaven Senter for krisepsykologi har representert nasjonalt og internasjonalt gjennom de siste 30 år. I tillegg markeres den offiselle åpningen av Senter for krisepsykologi som et nytt kompetansemiljø ved Universitetet i Bergen. Konferanseprogrammet vil være relevant for helse- og sosialfaglig personell, lærere i grunn- og videregående skole, samt studenter fra helse- og sosialfag.

Detaljer

Sted Vestlandet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.