Kompetansehevings-programmer RVTS Midt

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7152
#: 107
Publisert til: 2027-12-28 21:21:00

Beskrivelse

Våre kompetansehevingsprogrammer går over tid, og innebærer en kombinasjon av ulike former for undervisning, veiledning og selvstudium. Påmelding til utdanningsprogrammene er beskrevet under hvert program. Påmelding innebærer en forpliktelse til å delta på hele programmet.

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.