Kompetansehevings-programmer RVTS Midt

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7152
#: 141
Publisert til: 2027-12-28 21:21:00

Beskrivelse

Våre kompetansehevingsprogrammer går over tid, og innebærer en kombinasjon av ulike former for undervisning, veiledning og selvstudium. Påmelding til utdanningsprogrammene er beskrevet under hvert program. Påmelding innebærer en forpliktelse til å delta på hele programmet.

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss