Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i et kommuneperspektiv. RVTS Midt

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7169
#: 131
Publisert til: 2018-12-31 20:15:00

Beskrivelse

Ulike fagpersoner ved RVTS Midt vil bidra med et bredt spekter av kompetanse knyttet opp til tema vold i nære relasjoner. Målet er å bygge opp en felles forståelsesramme som gir økt handlingskompetanse i kommunene og regionen.

Målgruppen vil være kommunalt ansatte, studenter og ansatte ved Høgskolen i Molde, krisesenter, politi, familievern, statlig barnevern, SMISO, private barnehager og skoler, NAV, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.