Konferanser. NKVTS

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 1944
#: 1473
Publisert til: 2034-07-21 14:42:00

Beskrivelse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Her er en oversikt over kommende seminarer og arrangementer i regi av NKVTS. Seminarene og arrangementene er åpne for publikum, men krav til påmelding kan forekomme. De fleste frokostseminarene våre blir «streamet» og kan følges direkte fra www.nkvts.videoforweb.no

Detaljer

Sted Hele landet


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.