facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Kraften i et brev - avklaringsprosess etter vold og overgrep

Detaljer

ID: 7224
#: 82
Publisert til: 2018-08-31 22:34:00

Beskrivelse

Kurs i avklaringsprosess etter vold og overgrep, en metode som tar utgangspunkt i at den som har utøvd vold skriver, som en del av terapi, brev til barnet eller partner. Ved hjelp av kasus og video vil vi illustrere hvordan å jobbe med barn og voksne i familier der det har vært vold. Vi vil gå gjennom kartlegging og terapeutisk arbeid med det enkelte barn og søsken, behandling av den som har utøvd vold og samarbeid mellom terapeutene.

Tema for kursdagen

  • Terapeutisk arbeid og tverretatlig samarbeid for å følge opp familier der det har vært vold.
  • Voldsspesifikt arbeid med den som har utøvd vold, kartlegging, terapi eller voldsspesifikk oppfølging av barna og/eller den voksne som har vært utsatt for vold, samtale med familien om vold, ansvar, konsekvenser og trygghetsplan.

Arrangør: Alternativ til vold (ATV-stiftelsen)

Detaljer

Kurstemaer Psykoterapi og behandling, Psykiske problemer, Vold og traumer
Sted Østlandet
Tidspunkt Okt 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.