Kurs for barnehager og skoler. Bro Aschehoug

Private tilbud

Detaljer

ID: 2643
#: 2472
Publisert til: 2033-10-20 16:17:00

Beskrivelse

BroAschehoug er et bredt og solid kompetansemiljø tilknyttet Forlagshuset Aschehoug. Vi har over 18 års erfaring med kompetanseutvikling i barnehage, grunnskole (inkludert SFO) og videregående skole. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på.

Detaljer

Sted Hele landet


tips oss