Kurs for deg som jobber med enslige mindreårige flyktninger. RVTS Øst

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7164
#: 145
Publisert til: 2018-12-31 15:33:00

Beskrivelse

Grunnet stor etterspørsel setter RVTS Øst opp flere kurs med fokus på arbeid med enslige mindreårige flyktninger i ulike botiltak.

Deltakerne vil få innføring i grunnleggende miljøarbeid med enslige mindreårige flyktninger. Kurset vil ha fokus på traumesensitiv omsorg, bruk av tolk, kulturforståelse og kultursensitivitet. Et innføringskurs i psykoedukasjon til bruk i arbeidet med ungdommene vil bli presentert.

Kurset passer for ansatte i ulike botiltak og andre som arbeider med målgruppa.

Detaljer

Sted Østlandet


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.