Kurs / konferanser. Selvmord og selvskading

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 1947
#: 2737
Publisert til: 2034-07-21 14:47:00

Beskrivelse

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Detaljer

Sted Hele landet


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.