Kurs / konferanser ved faglig forum for sosial- og helsetjenesten (FFSH)

Private tilbud

Detaljer

ID: 2115
#: 1756
Publisert til: 2034-08-06 13:12:00

Beskrivelse

Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten ble startet i 1985 med formål å tilby kurs- og konferanser med aktuelt innhold, med tverrfaglige problemstillinger, med kunnskapsrikeforelesere og til en så lav pris som mulig. Dette er målsettinger som vi fortsatt lever etter. Gjennom mange år med evalueringsskjemaer er vi trygge på at våre deltakere har et høyt faglig utbytte og er svært godt fornøyd med våre kurs, konferanser og kongresser.

Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten er en non-profit avdeling som kun driver fagutvikling og kurs- og konseptutvikling. Dersom du har ideer, så benytt gjerne kontaktskjema som du finner link til på vår hovedside.

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet


tips oss