Kurs og opplæring. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt)

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 1435
#: 1803
Publisert til: 2035-10-12 07:16:00

Beskrivelse

Kurs, seminar og konferanser for fagfolk som jobber med barn og unge. RKBU Midt

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.