Kurs og utdanning. Villa Sult: Institutt for spiseforstyrrelser

Private tilbud

Detaljer

ID: 4449
#: 1369
Publisert til: 2036-02-13 12:06:00

Beskrivelse

Instituttets formål er å drive opplæringsvirksomhet om spiseforstyrrelser og psykoterapi for spiseforstyrrelser. Vi ønsker å heve faglige komptanser og fremme den videre utviklingen av fagfeltet. Vi skal tilby utdannelses- og veiledningsprogrammer for ulike målgrupper inkludert dagsseminarer, utdannelses-programmer og kurs for klinisk helsepersonell, samt utdannelses- og veiledningsprogrammer for avdelinger og institusjoner.

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet


tips oss