Kurs om autisme: Væremåter og tiltak

Private tilbud

Detaljer

ID: 7221
#: 138
Publisert til: 2018-10-11 22:25:00

Beskrivelse

Mange barn, ungdom og voksne med autismespektertilstander trenger trening, tilrettelegging og hjelpemidler for å kunne fungere så selvstendig som mulig i hverdagen. Selvstendighet er noe man ofte må jobbe spesifikt med og undervise i, man kan ikke forvente at det utvikles "av seg selv". Samtidig er selvstendighet en viktig faktor for en persons livskvalitet. Det å oppleve at man klarer ting selv gjør noe med selvbildet og trivselen, uansett om man er godt fungerende eller svaktfungerende i utgangspunktet. Min filosofi er at alle kan lære i hvertfall en ting til og det betyr at alle kan øke sin grad av selvstendighet minst med en liten ferdighet av gangen.

På dette kurset skal vi bli kjent med ulike måter å jobbe med selvstendighet på, inkludert bruk av planer, bruksanvisninger, maler, skritt-for-skritt innlæring osv. Kurset passer for alle funksjonsnivå og er rettet mot både pårørende og fagfolk.

Arrangør: Spiss kompetansesenter

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.