facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Kurs om autisme: Visuell kommunikasjon.

Detaljer

ID: 7219
#: 57
Publisert til: 2018-09-03 22:25:00

Beskrivelse

Mange mennesker med autismespektertilstander forstår bedre budskap i kommunikasjon når det blir illustrert eller visualisert. Det finnes flere metoder som bygger på denne kunnskapen. På dette kurset skal vi se spesielt på tre slike metoder.

  • KAT-KASSEN: Dette er et verktøy for å snakke om følelser og atferd. Verktøyet kan fås både i papirversjon og digitalt og består av flere ulike deler, som alle skal bidra til å konkretisere tema som i utgangspnktet er svært abstrakte. Her bruker man ulike smileansikter, gradestokker, sirkler og annet for å illustrere ulike deltema.
  • SOSIALE HISTORIER: Dette er personlige fortellinger, ofte illustrert med symboler personen kjenner fra før, som skal konkretisere, forklare og forberede sosiale situasjoner og hensiktsmessige strategier.
  • TEGNESERIESAMTALER: Denne metoden går ut på å tegne det man snakker om mens man snakker om det. Man bruker symboler fra tegneseriens verden, som snakke- og tankebobler, ruter i serie som symboliserer rekkefølgen i handlingen osv. 

Alle tre metodene forutsetter at personen som skal bruke dem har et kognitivt nivå fra ca 4 år og eldre. Det er ingen øvre grense for fungering.

Kurset passer for både pårørende og fagpersoner.

Arrangør: Spiss kompetansesenter

Detaljer

Kurstemaer ADHD og autisme
Sted Østlandet
Tidspunkt Sept 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.