psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Oslo

By Ignaz Wiradi [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons


Kurs om selvskading og suicidalitet. Oslo

Private tilbud

Detaljer

ID: 7205
#: 101
Publisert til: 2018-10-16 21:45:00

Beskrivelse

Overordnete læringsmål for en slik kursrekke er å fremme handlingskompetanser i forhold til forståelse og hjelp til de som strever med selvskading og suicidalitet. Det betyr teoretiske kompetanser om selvskade og kliniske kompetanser spesifikt i forhold til hvordan møte og hjelpe den som selvskader seg.

Kurset fokuserer på praksis, forskning og fagutvikling og består av en vekselvirkning mellom foredrag i plenum, kliniske illustrasjoner, videopresentasjoner, diskusjoner og dialoger, praktiske øvelser og fremleggelse av kasuistisk materialet.

Kurset retter seg mot profesjonelle som møter mennesker som strever med denne problematikken, både voksne, barn og unge.

Arrangør: Villa Sult

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.