Kveldskurs: Barn og traumatiske hendelser. Sarpsborg

Private tilbud

Detaljer

ID: 7230
#: 156
Publisert til: 2018-11-27 19:38:00

Beskrivelse

En del barn opplever alvorlige ulykker eller vold. Noen barn blir mobbet eller mishandlet over tid. Du vil kanskje få ansvar for et barn som har opplevd det som kalles traumatiske hendelser.

Dette kurset handler om hva traumatiske hendelser gjør med hodet og med kroppen, og hvordan vi kan beskytte oss mot helseskader etter traumer. Dette er nyttig kunnskap for alle som jobber med barn.

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Sept 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.