psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Trondheim

By No machine-readable author provided. Reas0n assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5 ], via Wikimedia Commons


Landsomfattende nettverksmøte. Trondheim

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7148
#: 145
Publisert til: 2018-10-26 00:03:00

Beskrivelse

Alltid er det våre relasjoner som betyr mest for hvordan vi har det. Å tenke systemisk vil si å tenke at helheter, relasjoner og sammenhenger skaper mening og sammenheng i vår forståelse av verden. Med dette i fokus inviterer Trøndelag til nytt møte med fokus på Åpen dialog med «Nettverk som viktig aktør». Møtet vil vektlegge erfaringsutveksling, faglig påfyll og den uformelle praten om det å jobbe med åpen dialog, nettverksmøter og reflekterende samtaler, helt i tråd med fjorårets flotte møte.

Arrangør: Mental Helse Trøndelag, Kompetansesenter for brukerstyring og tjenesteutvikling (KBT), Gartnerhaugen - Trondheim kommune, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus-Midt).

Detaljer

Sted Hele landet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.